Zastupljenost teme "Osobe sa invaliditetom” u štampanim medijima i elektronskim medijima - TV za p

U analizu ulaze objave iz dnevnih novina i informativnih emisija