top of page

Utvrđujemo objektivnu medijsku sliku o Vašoj kompaniji


Saznajte šta mediji kažu o vama, da li vas pominju u pozitivnom, neutralnom ili negativnom kontekstu, da li ste javnosti predstavljeni na pravi način i kakav stav novinari zauzimaju prema vašim aktivnostima.

Kvantitativne analize

Kvalitativne analize

Primer kompletne Kvalitativne

analize

bottom of page