top of page

Osim osnovnih podataka: broja objava, tonaliteta objave, medija, korisnici su u mogućnosti da dobiju pregled komercijalnih vrednosti medijskih objava, uključujući i oglase i reklame.


Izveštaji se izrađuju na osnovu monitoringa i analize štampanih i elektronskih medija, pri čemu su u proračun uključeni rlevantni cenovnici medijskih kuća (bez agencijskih I drugih popusta).


Proračun je vezan za sve objave koje su plasirane u toku dana, tako da klijent dobija zbirnu vrednost svih objava prema gore navedenim parametrima.

Analize komercijalnih i PR vrednosti

Primer kompletne analize 

Komercijalnih i PR

vrednosti

bottom of page