top of page
3-iso9001.png
3-iso27001.png

Real Time Clipping agencija nastala je kao ogranak vodeće PR agencije u zemlji. Nakon višegodišnjeg uspešnog poslovanja sa klijentima, shvatili smo da se usluga Press i TV clippinga profilisala kao posebna potreba klijenata. Praćenje i analiza medija postali su servis čiji korisnici shvataju značaj pravovremenog informisanja. Nakon unapredjenja softvera, kadrova i unutrašnje organizacije, Real Time Clipping agencija ima za klijente vodeće kompanije i državne institucije.

 

Organizovani smo u nekoliko sektora, u dnevnoj i noćnoj smeni, a uspeh merimo zadovoljstvom klijenata i brojem obrađenih objava.

 

Ono što nas najviše motiviše je svakodnevno obraćanje sve većeg broja novih kompanija koje sa nama žele saradnju.

Naša firma poseduje sertifikate o usaglašenosti sistema menadžmenta prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015 (broj MS2009219.00) i SRPS ISO/IEC 27001:2014 (broj MS2009319.00).

 

bottom of page