top of page

Kvantitativna analiza pruža precizan uvid o učestalosti pojavljivanja kompanije proizvoda, usluge ili konkurencije u medijima


Tačno prikazuje u kojim medijima ste bili najzastupljeniji, u kontekstu kojih tema ste najčešće pominjani i koliko medijskog prostora Vam je pripalo u toku praćenog perioda

Kvantitativne analize

Primer kompletne Kvantitativne

analize

bottom of page