top of page

MolEclipp - Analiza prisustva na društvenim mrežama

Pored objava koje su vidljive klijentima preko naše web aplikacije, klijenti su u mogućnosti da od nas dobijaju i personalizovanu Analizu prisustva na društvenim mrežama.

Njome se obuhvataju:

Blogovi na kojima se spominje klijent

- Adresa i opis blogova

- Stav prema kompaniji

Društvene mreže na kojima se spominje klijent

- Uticajni korisnici i njihovi statusi

- Stav prema kompaniji

Najznačajnije izjave

Zaključak

bottom of page