top of page

O Avigate usluzi

Avigate je platforma nove generacije koja omogućava pristup celokupnom emitovanom programu sa 8 televizijskih kanala 4 meseca unazad sa bilo kog računara koji je povezan na Internet, preko bilo kog browser-a.


 

O usluzi

 

 

Avigate predstavlja deo usluga Real Time Grupe koja je svoje ime i ugled stekla dugogodišnjim inovativnim pristupom u oblasti Media monitoringa. Ova usluga je logičan proizvod dugugodišnjeg praćenja konstantnog razvoja i rasta uticaja elektronskih medija.

 

 

Platforma omogućava:

 

 

 

- Pristup televiziskim kanalima​

- Arhiva emitovanog programa

- Lako i brzo lociranje video materijala

- Pretragu

- Lako upravljanje i dalju distribuciju materijala​

 

 

 

Avigate platforma osmišljena je na osnovu realne potrebe za konstantnim uvidom  u informacije koje plasiraju elektronski mediji.


Komande ove platfome kreirane su za sve tipove korisnika i omogućavaju lako i precizno lociranje i upravljanje željenim sadržajima.

Naše rešenje je nastalo kao odgovor na potrebe klijenta da na brz i kvalitetan način dobiju informacije o emitovanom sadržaju.​U svakodnevnom kontaktu sa kijentima uočavamo njihove potrebe, prilagođavajući im naše servise. Analizirajući tržište i vodeći računa o razvoju tehnologije vezane za elektronske medije, konstantno unapređujemo usluge sa ciljem da svojim klijentima dajemo najpotpunije informacije o zastupljenosti tema koje su predmet njihovog interesovanja u medijima.

Avigate platforma osmišljena je na osnovu realne potrebe za konstantnim uvidom u informacije koje plasiraju elektronski mediji. Intuitivne komande ove platfome omogućavaju svima da lako i precizno lociraju željeni sadržaj i dalje upravljaju njime. Funkcionalnosti koje nudimo predstavljaju najviši nivo dostignuća na polju media monitoringa i dostupne su u ovom delu Evrope samo putem Avigate platforme.

Usluge standardnog praćenja televizijskih kanala i radio stanica

bottom of page